Representantforslag om en forpliktende opptrappingsplan for etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens

Dokument 8:53 S (2014-2015), Innst. 221 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Anne Tingelstad Wøien, Heidi Greni, Kjersti Toppe Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 26.03.2015 Innst. 221 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt å fastsette en plikt for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, gjeldende fra 1. januar 2020. Videre er det enstemmig vedtatt at regjeringen skal sørge for at fylkesmennene aktivt informerer kommunene om dagens tilskuddsordning til dagaktivitetstilbud. Flere andre forslag i saken ble forkastet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.03.2015

   Behandla i Stortinget: 09.04.2015