Legemiddelmeldingen. Riktig bruk - bedre helse

Meld. St. 28 (2014-2015), Innst. 151 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 21.01.2016 Innst. 151 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en melding til Stortinget om legemiddelpolitikken. Merknadene i komiteens innstilling som er enstemmige, eller som har flertall, vil være førende for regjeringens politikk på området.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.01.2016

   Behandla i Stortinget: 04.02.2016