Representantforslag om å opprette et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskap

Dokument 8:57 S (2014-2015), Innst. 298 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Hans Olav Syversen, Marianne Marthinsen Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (A), (KrF) Tilråding levert 28.05.2015 Innst. 298 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2015

   Behandla i Stortinget: 05.06.2015