Representantforslag om å opprette en stortingsoppnevnt granskingskommisjon for å vurdere forhold rundt Scandinavian Star-katastrofen

Dokument 8:63 S (2014-2015), Innst. 262 S (2014-2015), Dokument 8:63 LS (2014-2015), Dokument 8:63 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Abid Q. Raja, Bård Vegar Solhjell, Gunvor Eldegard, Hans Fredrik Grøvan, Jan Bøhler, Jette F. Christensen, Martin Kolberg, Per Olaf Lundteigen, Rasmus Hansson Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (KrF), (Sp), (V), (SV), (MDG) Tilråding levert 05.05.2015 Innst. 262 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslag om å opprette en stortingsoppnevnt granskingskommisjon for å vurdere forhold rundt Scandinavian Star-katastrofen. Et enstemmig storting har vedtatt at det skal oppnevnes en uavhengig granskingskommisjon og at Stortingets presidentskap skal fastsette granskingskommisjonens mandat, herunder avgrensning mot den pågående etterforskningen av eventuelle straffbare forhold i saken.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.05.2015

   Behandla i Stortinget: 12.05.2015