Samtykke til ratifikasjon av Konvensjon til bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved skipsfart og Protokoll til bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten til faste plattformer plassert på kontinentalsokkelen

St.prp. nr. 60, innst. S. nr. 114 for 1989-90

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenriks- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 21.03.1990 Innst. S. nr. 114 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.03.1990

   Behandla i Stortinget: 27.03.1990