Representantforslag om Stortingets involvering i saker om store gruveplanar og sjødeponi

Dokument 8:80 S (2014-2015), Innst. 300 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bård Vegar Solhjell, Ola Elvestuen Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (V) og (SV) Tilråding levert 28.05.2015 Innst. 300 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Et representantforslag fra Venstre og SV om Stortingets involvering i saker om store gruveplanar og sjødeponi er behandlet. Det ble vedtatt å be regjeringen – ved nye søknader om tillatelser til mineralsk aktivitet – stille krav om at de ulike alternativene for deponiløsning konsekvensutredes, slik at alle relevante faglige vurderinger fremkommer før beslutning tas. I tillegg vedtok man å be regjeringen igangsette et arbeid for å utrede mulighetene for å redusere deponeringsbehovet ved framtidig utvinning av mineralressurser.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2015

   Behandla i Stortinget: 02.06.2015