Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 28.05.2015 Innst. 297 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har samtykket til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2015

   Behandla i Stortinget: 05.06.2015