Endringer i plan- og bygningsloven (Sentral godkjenning av foretak)

Prop. 131 L (2014-2015), Innst. 359 L (2014-2015), Lovvedtak 109 (2014-2015)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 05.06.2015 Innst. 359 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i plan- og bygningsloven, jf. Prop. 131 L (2014-2015). Endringene gjelder sentral godkjenning av foretak. Endringene ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.06.2015

   Behandla andre gang i Stortinget: 15.06.2015