Utviding av fjernsynstilbodet i Noreg (TV-2)

St.meld. nr. 44 for 1987-88, innst. S. nr. 187 for 1988-89

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kulturdepartementet Saka er behandla i kirke- og undervisningskomiteen Tilråding levert 11.05.1989 Innst. S. nr. 187 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.05.1989

   Behandla i Stortinget: 25.05.1989