Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet

Prop. 19 S (2015-2016), Innst. 132 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 09.12.2015 Innst. 132 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.12.2015

   Behandla i Stortinget: 14.12.2015