Representantforslag om midlertidig bevæpning av politiet

Dokument 8:9 S (2015-2016), Innst. 129 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Bård Vegar Solhjell Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 08.12.2015 Innst. 129 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti om midlertidig bevæpning av politiet. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.12.2015

   Behandla i Stortinget: 17.12.2015