Endringer i utlendingsloven (innstramninger)

Prop. 16 L (2015-2016), Lovvedtak 5 (2015-2016)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet

Saksgang

  1. Status