Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet

Prop. 25 S (2015-2016), unntatt kap. 310, 340, 342 og 3340, Innst. 108 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kulturdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 03.12.2015 Innst. 108 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.2015

   Behandla i Stortinget: 09.12.2015