Etablering av Stortingets Hus på Norsk Folkemuseum

Innst. S. nr. 183 for 1988-89

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 11.05.1989 Innst. S. nr. 183 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.05.1989

   Behandla i Stortinget: 29.05.1989