Representantforslag om behovet for et sterkere vern av varslere

Dokument 8:30 S (2015-2016), Innst. 205 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Dag Terje Andersen, Fredric Holen Bjørdal, Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Rigmor Aasrud Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 10.03.2016 Innst. 205 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om behovet for et sterkere vern av varslere. I tillegg til at representantforlsaget ble vedtatt vedlagt protkollen ble følgende vedtak fattet:: Stortinget ber regjeringen sette ned en bredt sammensatt ekspertgruppe som skal gå gjennom dagens varslingsregler og komme med forslag til hvordan varslervernet kan styrkes. Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt vilkårene «forsvarlig varsling» og «kritikkverdige forhold» skaper en for høy terskel for varsling.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.03.2016

   Behandla i Stortinget: 05.04.2016