Representantforslag om en helhetlig opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Dokument 8:43 S (2015-2016), Innst. 346 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Anders Tyvand, Geir Jørgen Bekkevold, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Tilråding levert 31.05.2016 Innst. 346 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet representantforslag fremmet av Kristelig Folkeparti om tiltak for barn og unges psykiske helse. Ved behandlingen er det blant annet enstemmig vedtatt å be regjeringen innen juni 2017 legge frem en helhetlig tverrsektoriell strategi for barn og unges psykiske helse som inneholder både helsefremmende, sykdomsforebyggende og kurative initiativ.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 31.05.2016

   Behandla i Stortinget: 09.06.2016