Representantforslag om konsekvenser for norsk oljepolitikk av klimaavtalen i Paris

Dokument 8:49 S (2015-2016), Innst. 274 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås, Siv Elin Hansen Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 10.05.2016 Innst. 274 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Siv Elin Hansen og Heikki Eidsvoll Holmås om konsekvenser for norsk oljepolitikk av klimaavtalen i Paris. Forslaget er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.05.2016

   Behandla i Stortinget: 23.05.2016