Virksomheten til Distriktenes utbyggingsfond, Lokaliseringsutvalget og SIVA i 1986 og 1987

St.meld. nr. 23, innst. S. nr. 122 for 1988-89

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kommunal- og arbeidsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og miljøvernkomiteen Tilråding levert 16.03.1989 Innst. S. nr. 122 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.03.1989

   Behandla i Stortinget: 20.04.1989