Reindriftsavtalen 1997-98, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt og om endringer i statsbudsjettet for 1997

St.prp. nr. 46 (1996-97), Innst. S. nr. 233 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Landbruksdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 03.06.1997 Innst. S. nr. 233 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.06.1997

   Behandla i Stortinget: 12.06.1997