Beretning fra Riksrevisjonen om kontrollen med forvaltningen i 1987 av statens interesser i: Den norske stats oljeselskap a.s.

Innst. S. nr. 277 for 1988-89

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontrollkomiteen Tilråding levert 09.06.1989 Innst. S. nr. 277 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.06.1989

   Behandla i Stortinget: 17.06.1989