Endringer i reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser

Innst. 319 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 26.05.2016 Innst. 319 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.05.2016

   Behandla i Stortinget: 07.06.2016