Grunnlovsforslag om endring i § 93 (grunnlovfesting av retten til å søke asyl)

Dokument 12:3 (2015-2016), Innst. 290 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (SV), (V) Tilråding levert 21.05.2019 Innst. 290 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om retten til å søke asyl, jf. Innst. 290 S (2018-2019) og Dokument 12:3 (2015-2016). Forslaget ble fremmet av Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø, Trine Skei Grande og Abid Q. Raja. For forslaget stemte representanter for Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Forslaget ble med 148 mot 20 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.05.2019

   Behandla i Stortinget: 03.06.2019