Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet

Dokument 3:15 (2015-2016), Innst. 105 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 29.11.2016 Innst. 105 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.11.2016

   Behandla i Stortinget: 13.03.2017