Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens om innlemmelse i EØS-avtalen av direktivene om felles regler for teknisk kontroll av kjøretøy

Prop. 144 S (2015-2016), Innst. 39 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 08.11.2016 Innst. 39 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt å gi sin godkjennelse til EØS-komiteens beslutning om felles regler for teknisk kontroll av kjøretøy.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.11.2016

   Behandla i Stortinget: 29.11.2016