Valg av et medlem og et varamedlem til styret for Nansenforndet og de dermed forbundne fond

Innst. S. nr. 173 for 1988-89

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 12.05.1989 Innst. S. nr. 173 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.05.1989

   Behandla i Stortinget: 19.05.1989