Grunnlovsforslag om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til død)

Dokument 12:4 (2015-2016), Innst. 288 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (KrF) Tilråding levert 21.05.2019 Innst. 288 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag om vern av liv fra unnfangelse til død, jf. Innst. 288 S (2018-2019) og Dokument 12:4 (2015-2016). Forslaget er fremsatt av Hans Fredrik Grøvan, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide. Ved voteringen ble forslaget med 160 mot 8 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.05.2019

   Behandla i Stortinget: 03.06.2019