Grunnlovsforslag om endring i § 49 (delegering)

Dokument 12:44 (2015-2016), Innst. 123 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 17.12.2019 Innst. 123 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Innst. 123 S (2019-2020) fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, jf. Dokument 12:44 (2015-2016). Forslaget gjelder delegering av lovgivningsmakt. I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen foreslo medlemmet fra Senterpartiet at forslaget ble bifalt. Forslaget fikk ikke grunnlovsmessig flertall ved behandlingen i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Referert for senere bekjentgjøring

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.12.2019

   Debattert i Stortinget 07.01.2020
   Votert i Stortinget 07.01.2020