Grunnlovsforslag om endring i § 5 (om kongens immunitet)

Dokument 12:35 (2015-2016), Innst. 246 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (H) Tilråding levert 24.04.2018 Innst. 246 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en enstemmig innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vedr. Dokument 12:35 (2015-2016) med forslag til endring av Grunnloven § 5 om kongens immunitet. Det fremgår av bestemmelsen at mens kongen nyter absolutt juridiske immunitet, påhviler ansvaret hans råd (regjeringen.) Forslaget går ut på å fjerne ordet "hellig" i § 5 første punktum. Forslagsstillerne viser til at denne karakteristikken er uten betydning for bestemmelsens juridiske meningsinnhold og at det ikke er noen grunn til å beholde den kilden til misforståelse som ligger i dagens formulering. Stortinget har enstemmig bifalt forslaget, slik at § 5 første punktum på bokmål og nynorsk skal lyde: "Kongens person kan ikke lastes eller anklages."/"Kongen personleg kan ikkje lastast eller skuldast for noko."

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 24.04.2018

   Behandla i Stortinget: 08.05.2018