Grunnlovsforslag om ny § 111 (om at de marine ressursene tilhører fellesskapet og skal komme kystsamfunnene til gode)

Dokument 12:26 (2015-2016), Innst. 285 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (V), (KrF) Tilråding levert 21.05.2019 Innst. 285 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling Innst. 285 S (2018-2019) fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, jf. Dokument 12:23 (2015-2016), Dokument 12:26 (2015-2016) og Dokument 12:41 (2015-2016). Forslagene gjelder vern om marine ressurser. Ingen av forslagene fikk grunnlovsmessig flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.05.2019

   Behandla i Stortinget: 03.06.2019