Grunnlovsframlegg om endring i § 57 femte ledd (utanlandske borgarar skal ikkje reknast med ved mandatfordelinga til Stortinget)

Dokument 12:38 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (FrP), (Sp)

Saksgang