Grunnlovsframlegg om endring i § 57 femte ledd (utanlandske borgarar skal ikkje reknast med ved mandatfordelinga til Stortinget)

Dokument 12:38 (2015-2016), Innst. 128 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (FrP), (Sp) Tilråding levert 17.12.2019 Innst. 128 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslag fra Per Olaf Lundteigen og Helge Thorheim om endring i Grunnloven § 57 femte ledd. Forslagsstillerne viste til at ved utregningen av mandatfordelingen til Stortinget, blir utenlandske borgere som er registrert som bosatte i Norge, tatt med i utregningsgrunnlaget. Forslagsstillerne mente det er prinsipielt galt at personer uten stemmerett ved stortingsvalg skal påvirke mandatfordelingen bare ved å være bosatte i Norge. Et flertall i komiteen anbefalte at forslaget ikke skulle bifalles. Ved voteringen i Stortinget oppnådde forslaget ikke et grunnlovsmessig flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Referert for senere bekjentgjøring

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.12.2019

   Debattert i Stortinget 07.01.2020
   Votert i Stortinget 07.01.2020