Grunnlovsforslag om endring i § 25 (flytting av bestemmelsen om militærmakt mot innbyggerne)

Dokument 12:18 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra H)

Saksgang