Pelsdyrnæringen

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Landbruks- og matdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 20.12.2016 Innst. 151 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om pelsdyrnæringen. Stortingets flertall, bestående av representantene fra Høyre, FrP, KrF og Sp, har vedtatt å: a) be regjeringen legge til grunn alternativet med bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen og b) be regjeringen utforme et regelverk som har et generelt forbud mot gruppehold av mink, men som åpner for gruppehold av mink på gårder som deltar i et dyrevelferdsprogram og som oppfyller strenge krav til dyrevelferd målt etter objektive og etterprøvbare dyrevelferdsindikatorer.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.12.2016

   Behandla i Stortinget: 10.01.2017