Endringar i statsbudsjettet 2016 under Olje- og energidepartementet

Prop. 32 S (2016-2017), Innst. 138 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Olje- og energidepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 09.12.2016 Innst. 138 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet og vedtatt regjeringens forslag til endringar i statsbudsjettet 2016 under Olje- og energidepartementet. Regjeringens omtale av statlig deltagelse i gassfeltet Dvalin og oppdatering av Martin Linge-prosjektet ble også behandlet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.12.2016

   Behandla i Stortinget: 14.12.2016