Representantforslag om utsett slokking av FM-nettet

Dokument 8:10 S (2016-2017), Innst. 99 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Anne Tingelstad Wøien, Heidi Greni, Jenny Klinge, Janne Sjelmo Nordås Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 29.11.2016 Innst. 99 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet forslag om utsatt slokking av FM-nettet. Forslaget ble ikke vedtatt, men vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.11.2016

   Behandla i Stortinget: 07.12.2016