Forslag fra stortingsrepresentantene Jan P. Syse, Anders Talleraas og Sverre Mauritzen om tiltak for ny vekst og nye arbeidsplasser

Dokument nr. 8:26, innst. S. nr. 136 for 1988-89

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Anders Talleraas, Jan P. Syse, Sverre Mauritzen Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 06.04.1989 Innst. S. nr. 136 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.04.1989

   Behandla i Stortinget: 11.04.1989