Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 og andre saker under Nærings- og energidepartementet

St.prp. nr. 15 (1996-97) unntatt kap. 923, 946, 955, romertall II og pkt. 3 Europipe II, Innst. S. nr. 72 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Nærings- og energidepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Trasevalget for rørdelen for naturgass til Tyskland
Tilråding levert 05.12.1996 Innst. S. nr. 72 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.12.1996

   Behandla i Stortinget: 16.12.1996