Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet

Prop. 21 S (2016-2017), Innst. 139 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Klima- og miljødepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 09.12.2016 Innst. 139 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet og vedtatt Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.12.2016

   Behandla i Stortinget: 14.12.2016