Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 25 S (2016-2017), kap. 925 og 927, Innst. 117 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 06.12.2016 Innst. 117 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Endringen gjaldt fiskeriforskning under kap. 925 og 927 og ble vedtatt uten merknad.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.12.2016

   Behandla i Stortinget: 17.12.2016