Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om slokkingen av FM-nettet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status