Representantforslag om reform av utviklingspolitikken

Dokument 8:25 S (2016-2017), Innst. 243 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide, Olaug Vervik Bollestad, Rigmor Andersen Eide Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (KrF) Tilråding levert 29.03.2017 Innst. 243 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.03.2017

   Behandla i Stortinget: 18.04.2017