Nedsettelse av topprenten for eldre lån og økt bevilgning til rentestøtte i Den Norske Stats Husbank

St.prp. nr. 102, innst. S. nr. 213 for 1988-89

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kommunal- og arbeidsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og miljøvernkomiteen Tilråding levert 25.05.1989 Innst. S. nr. 213 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.05.1989

   Behandla i Stortinget: 17.06.1989