Representantforslag om et løft for dyrevelferden i Norge

Dokument 8:32 S (2016-2017), Innst. 199 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Rasmus Hansson Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (MDG) Tilråding levert 21.02.2017 Innst. 199 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra Rasmus Hansson fra MDG om et løft for dyrevelferden i Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.02.2017

   Behandla i Stortinget: 13.03.2017