Nasjonal transportplan 2018-2029

Meld. St. 33 (2016-2017), Innst. 460 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 12.06.2017 Innst. 460 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.06.2017

   Behandla i Stortinget: 19.06.2017