Klage fra Helge Hammerstad, Oslo, over avgjørelse i tilsettingssak

Innst. S. nr. 16 for 1987-88

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er til behandling i kontrollkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla