Representantforslag om et nytt krafttak for mineralnæringen

Dokument 8:41 S (2016-2017), Innst. 263 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Anna Ljunggren, Else-May Botten Norderhus, Eirik Sivertsen, Helga Pedersen, Kjell-Idar Juvik, Kåre Simensen, Martin Henriksen, Odd Omland, Terje Aasland, Torstein Tvedt Solberg Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 25.04.2017 Innst. 263 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag representanter fra Arbeiderpartiet om et nytt krafttak for mineralnæringen. Forslagene fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.04.2017

   Behandla i Stortinget: 30.05.2017