Representantforslag om seismikkfrie områder

Dokument 8:53 S (2016-2017), Innst. 322 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 23.05.2017 Innst. 322 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Kirsti Bergstø og Heikki Eidsvoll Holmås om seismikkfrie områder. Forslaget fikk ikke flertall, og er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 23.05.2017

   Behandla i Stortinget: 30.05.2017