Representantforslag om å opprette ein eigen utdanningsspesialitet i akuttkirurgi (generell kirurgi), og nødvendige tiltak for å styrke rekruttering av kirurgar til lokalsjukehus

Dokument 8:60 S (2016-2017), Innst. 280 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Janne Sjelmo Nordås, Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Per Olaf Lundteigen Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 09.05.2017 Innst. 280 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har forkastet forslag fra Senterpartiet om å opprette en egen utdanningsspesialitet i akuttkirurgi, samt nødvendige tiltak for å styrke rekruttering av kirurger til lokalsykehus. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre stemte mot forslagene. I innstillingen ba en enstemmig komite regjeringen vurdere hvorvidt den nye spesilalistutdanningen ivaretar behovet for generalistkompetanse innenfor kirurgi og indremedisin på en tilstrekkelig måte.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.05.2017

   Behandla i Stortinget: 15.05.2017