Årsrapport for 2016 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

Dokument 14 (2016-2017), Innst. 349 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Utvalg og kommisjonar Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 30.05.2017 Innst. 349 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Storitnget har behandlet årsrapporten for 2016 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Dokumentet ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.05.2017

   Behandla i Stortinget: 13.06.2017