Representantforslag om å sikre at det ikke selges palmeoljebasert biodrivstoff i Norge

Dokument 8:69 S (2016-2017), Innst. 331 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 24.05.2017 Innst. 331 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å sikre at det ikke selges palmeoljebasert biodrivstoff i Norge. - Det ble vedtatt at regjeringen gjennom forskrift til lov om offentlige anskaffelser skal stille krav om at det ikke skal benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter av palmeolje, og at endringen skal tre i kraft snarest mulig. I tillegg ble regjeringen anomdet om raskest mulig å gjennomføre prosess med ESA for å avklare om det er rom for Norge til å gjøre gjeldende EUs bærekraftskrav for alt biodrivstoff som omsettes i Norge. Videre ble det vedtatt at regjeringen skal undersøke om de nylige løfter fra bensinbransjen og positive uttalelser fra de største bensinstasjonskjedene kan videreutvikles til en bransjeavtale eller liknende, om at alt salg av biodrivstoff skal være palmeoljefritt og ha høyere klimaeffekt enn EUs minstekrav, samt å vurdere handlingsrommet for ulike virkemidler, herunder avgifter og regelverk.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 24.05.2017

   Behandla i Stortinget: 02.06.2017