Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke økte kostnader i barnevaksinasjonsprogrammet

Prop. 69 S (2016-2017), Innst. 253 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 07.04.2017 Innst. 253 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt å forhøye kapittel 710 post 21 Folkehelseinstituttet, Spesielle driftsutgifter med 66,8 mill. kroner på 2017-budsjettet for å dekke økte kostnader til barnevaksinasjonsprogrammet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.04.2017

   Behandla i Stortinget: 25.04.2017